Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Víťazi doterajších ročníkov

Od prvého ročníka Zlatý súdka porota súťaže (ktorá sa priebežne, až na konateľa súťaže, obmieňala) udeľovala vždy jednu VEĽKÚ CENU (Grand Prix) a tri hlavné ceny. Porota mala podľa propozícií súťaže právo udeliť aj zvláštne ceny, čo obyčajne využila a okrem toho ešte udeľovala viacero čestných uznaní.

Since the first year of the Golden keg jury (which varied continuously, apart from the chief competition officer) awarded every time one Grand Prix and three main prizes. The jury had also the right to grant the Special Prizes according to the propositions, which they usually did and apart from that they also granted several honorary mentions.

V doterajších 19. ročníkoch súťaže získali VEĽKÚ CENU (Grand Prix) títo autori/In all the previous 19 years of the competition the Grand Prix acquired these authors:

1. ročník (1995) - Andrej MIŠANEK (Slovensko)
2. ročník (1996) - Rasťo VISOKAI (Slovensko)
3. ročník (1997) - Jakub SUCHÝ (Slovensko)
4. ročník (1998) - Bobo PERNECKÝ (Slovensko)
5. ročník (1999) - Peter SEDLÁK (Slovensko)
6. ročník (2000) - Ernest SVRČEK (Slovensko)
7. ročník (2001) - Radek STESKA (Česká republika)
8. ročník (2002) - Paolo DALPONTE (Taliansko)
9. ročník (2003) - Konstantin KAZANCHEV (Ukrajina)
10. ročník (2004) - Constantin CIOSU (Rumunsko)
11. ročník (2005) - Pawel KUSCZYNSKI (Poľsko)
12. ročník (2006) - Andrea BERSANI (Taliansko)
13. ročník (2007) - Václav LINEK (Česká republika)
14. ročník (2008) - Henryk CEBULA (Poľsko)
15. ročník (2009) - Valentin GEORGIEV (Bulharsko)
16. ročník (2010) - Oleg ŠUK (Slovensko)
17. ročník (2011) - Rumen DRAGOSTINOV (Bulharsko)
18. ročník (2012) - Boris ERENBURG (Izrael)
19. ročník (2013) - Oleksy KUSTOVKY (Ukrajina)
20. ročník (2014) - Krzysztof GRZONDZIEL (Poľsko)
21. ročník (2015) - Gabriel RUSU (Rumunsko)
22. ročník (2016) - Konstantin KAZANCHEV (Ukrajina)
23. ročník (2017) - Slobodan BUTIR, (Chorvátsko)
24. ročník (2018) - Dariusz DABROWSKI, (Poľsko)
25. ročník (2019) - Muzaffar YULCHIBOEV, (Uzbekistan)