Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2017

VÝSLEDKY 23. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2017“
Results of the 23rd International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2017“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 6. 3. 2017 v zložení:
At its session in the Šariš Gallery in Prešov on 6. 3. 2017, the Jury of the competition, consisting of:

Rasťo Visokai, karikaturist a predseda poroty/Cartoonist and Jury Chairman

Vladislav Grešlik, historik umenia/Art Historian

Michal Pastorák, grafik/Graphic Artist

Tadeusz Blonski, pedagóg a výtvarník/teacher and fine artist Rzesow

Miroslav Vico, redaktor časopisu Bumerang/Editor of Bumerang Magazine

Jozef Ridilla, Šarišská galéria v Prešove/Šariš Gallery in Prešov

Fedor Vico, konateľ súťaže/Competition Officer

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Slobodan BUTIR Chorvátsko/Croatia 1. cena/1st Prize Slawomir MAKAL Poľsko/Poland 2. cena/2nd Prize Pavel TAUSSIG Nemecko/Germany 3. cena/3rd Prize Ozan ÇAVDAR Turecko/Turkey Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Miroslav BARVIRČÁK Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galéria/Prize of Beer Gallery in Prešov Henryk CEBULA Poľsko/Poland Cena Českej únie karikaturistov/Czech Union of Cartoonists Prize František KRATOCHVÍL Česká republika/CzechRepublic Čestné uznanie časopisu Bumerang/Honourable Mention of the Bumerang Magazine Castillo RODRIGUEZ Kuba/Cuba Čestné uznanie Mesta Prešov/Honourable Mentions of the City of Prešov Oleksy KUSTOVSKY Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Omer Firat DENIZ Turecko/Turkey Čestné uznanie/Honorary Mention SURATNO Indonézia/Indonesia Čestné uznanie/Honorary Mention Emil ŠOUREK Časká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Konstantin KAZANCHEV Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Nikolay ARNAUDOV Bulharsko/Bulgaria Čestné uznanie/Honorary Mention Makhmudjon ESHONKULOV Uzbekistan Čestné uznanie/Honorary Mention Ivo CHADŽIEV Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Surang RAMACHANDRAN India Čestné uznanie/Honorary Mention Guibao Gai Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Ivana VALOCKÁ Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Milenko KOSANOVIC Srbsko/Serbia Čestné uznanie/Honorary Mention Edwin PARALES GONZALES Peru Čestné uznanie/Honorary Mention Seyran CAFERLI Azerbajdžan/Azerbaijan Čestné uznanie/Honorary Mention Alexandr YAKOVLEV Rusko/Russia

K 23. ročníku medzinárodnej súťaže Zlatý súdok bola poskytnutá Mestom Prešov dotácia z oblasti kultúry na rok 2017 v hodnote 1 527€.

Prešov logo 770 Prešov logo