Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2016

VÝSLEDKY 22. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2016“
Results of the 22nd International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2016“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 7. 3. 2016 v zložení:
At its session in the Šariš Gallery in Prešov on 7. 3. 2016, the Jury of the competition, consisting of:

Vladislav Grešlik, historik umenia a predseda poroty/Art Historian and Jury Chairman

Vladimír Šmihula, Galéria v Caraffovej väznici v PKO Prešove/Caraffa Gallery in Prešov

Peter Kocák, grafik/Graphic Artist

Rasťo Visokai, karikaturista/Cartoonist

Miroslav Vico, redaktor časopisu Bumerang/Editor of Bumerang Magazine

Kamil Križičko, Šarišská galéria v Prešove/Šariš Gallery in Prešov

Fedor Vico, karikaturista, zástupca Pivnej galérie a konateľ súťaže/Cartoonist, Representative of the Beer Gallery and Competition Officer

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Constantin KAZANCHEV Ukrajina/Ukraine 1. cena/1st Prize Andrei POPOV Rusko/Russia 2. cena/2nd Prize Ivailo TSVETKOV Bulharsko/Bulgaria 3. cena/3rd Prize Jiŕí HIRŠL Česká republika/Czech republic Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Andrej MIŠANEK Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galéria/Prize of Beer Gallery in Prešov Henryk CEBULA Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Emil ŠOUREK Časká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Oleksy KUSTOVSKY Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Menekse CAM Turecko/Turkey Čestné uznanie/Honorary Mention Gintaustas STANKEVIČIUS Litva/Lithuania Čestné uznanie/Honorary Mention Jozef GRUŠPIER Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Miku Soda Japonsko/Japan Čestné uznanie/Honorary Mention Markus GROLIK Nemecko/Germany Čestné uznanie/Honorary Mention Andrea BERSANI Taliansko/Italy Čestné uznanie/Honorary Mention Hule HANUŠIČ Rakúsko/Austria Čestné uznanie/Honorary Mention Evžen DAVID ČR/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Goran CELICANIN Srbsko/Serbia Čestné uznanie/Honorary Mention Jacek FRACKIEWICZ Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Jan HRUBÝ Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Ivana VALOCKÁ Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Tony TASCO Belgicko/Belgium