Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2022

VÝSLEDKY 28. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2022“
Results of the 28 International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2022“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 28. 2. 2022 v zložení:
At its session in the Šariš Gallery in Prešov on 28. 2. 2022, the Jury of the competition, consisting of:

Edita VOLOŠČUKOVÁ,predseda poroty/Jury Chairman

Patrícia ZICHOVÁ

Jozef NÉMETH

Michal FRANK

Fedor VICO

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Jia Rui Jun Čína/China 1. cena/1st Prize Lu nan Čína/China 2. cena/2nd Prize Vlado MEŠÁR Slovensko/Slovakia 3. cena/3rd Prize Konstantin KAZANCHEV Ukrajina/Ukraine Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Vratislav MATOUŠEK Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galérie Prešov/Prešov Beer Gallery Prize: Hule HANUŠIČ Rakúsko/Austria Cena Českej únie karikaturistov/Czech Union of Cartoonists Prize Pavel MAJOR VOREL Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie časopisu Bumerang/Honourable Mention of the Bumerang Magazine Henryk CEBULA Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Nikola LISTEŠ Chorvátsko/Croatia Čestné uznanie/Honorary Mention Janek JANOWSKI Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Alexander DUBOVSKY Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention DARSONO Indonézia/Indonesia Čestné uznanie/Honorary Mention Radek STESKA Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Miroslav BARVIRĆÁK Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Roberto Castillo RODRIGUEZ Kuba/Cuba Čestné uznanie/Honorary Mention Vladimir SOLDATOV Rusko/Russia Čestné uznanie/Honorary Mention Sergey SEMENDYAEV Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Wei li Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Zhao yun sheng Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Fero MRÁZ Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Fernando PICA Kolumbia/Columbia

K 28. ročníku medzinárodnej súťaže kresleného humoru Zlatý súdok 2022 bola poskytnutá Mestom Prešov dotácia z oblasti kultúry na rok 2022 v hodnote 2800 €.

Prešov logo