Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2019

VÝSLEDKY 25. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2019“
Results of the 23rd International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2019“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 4. 3. 2019 v zložení:
At its session in the Šariš Gallery in Prešov on 4. 3. 2019, the Jury of the competition, consisting of:

Rudolf DUPKALA,predseda poroty/Jury Chairman, riaditeľ Šarišskej galériev Prešove/the Director of the Šariš Gallery in Prešov

Rasťo VISOKAI, karikaturista/Cartoonist

Vladislav Grešlik, historik umenia/Art Historian

Edita HUDÁKOVÁ, riaditeľka PKO Prešov/the Director of the Park of Culture and Recreation in Prešov

Fedor Vico, konateľ súťaže/Competition Officer

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Muzaffar YULCHIBOEV Uzbekistan 1. cena/1st Prize Fero MRÁZ Slovensko/Slovakia 2. cena/2nd Prize Slawomir MAKAL Poľsko/Poland 3. cena/3rd Prize Miroslav BARVIRČÁK Slovensko/Slovakia Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Vlado MEŠÁR Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galérie Prešov/Prešov Beer Gallery Prize: Ľubomír JUHÁS Slovensko/Slovakia Cena Českej únie karikaturistov/Czech Union of Cartoonists Prize Pavel MAJOR- VOREL Česká republika/CzechRepublic Čestné uznanie časopisu Bumerang/Honourable Mention of the Bumerang Magazine Henryk CEBULA Poľsko/Poland Cena Pivovaru/Brewery Prize Boris FARKAŠ Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Gabriele CORVI Taliansko/Italia Čestné uznanie/Honorary Mention Mileta MILORADOVIĆ Srbsko/Serbia Čestné uznanie/Honorary Mention Natalia VARCHENKO Cyprus Čestné uznanie/Honorary Mention Emil ŠOUREK Časká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Konstantin KAZANCHEV Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Olexy KUSTOVSKY Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Makhmudjon ESHONKULOV Uzbekistan Čestné uznanie/Honorary Mention Milan ALAŠEVIĆ Slovinsko/Slovenia Čestné uznanie/Honorary Mention Cai Weidong Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Liu Qiang Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Guibao Gai Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Qi Jing Yan Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Liu Xihua Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Roberto Sergio Castillo RODRIGUEZ Kuba/Cuba Čestné uznanie/Honorary Mention Radek STESKA Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Karolina LEWANDOWSKA Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Oleg YUDIN Rusko/Russia

K 25. ročníku medzinárodnej súťaže kresleného humoru Zlatý súdok 2019 bola poskytnutá Mestom Prešov dotácia z oblasti kultúry na rok 2019 v hodnote 1 935€.

Prešov logo