Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2018

VÝSLEDKY 24. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2018“
Results of the 23rd International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2018“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 5. 3. 2018 v zložení:
At its session in the Šariš Gallery in Prešov on 5. 3. 2018, the Jury of the competition, consisting of:

Jozef JURČIŠIN, novinár a predseda poroty/journalist and Jury Chairman

Edita Vološčuková, výtvarníčka/artist

Vladislav Grešlik, historik umenia/Art Historian

Andrej Leščinský, Šarišská galéria v Prešove/Šariš Gallery in Prešov

Fedor Vico, konateľ súťaže/Competition Officer

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Dariusz DABROWSKI Poľsko/Poland 1. cena/1st Prize Mojmir MIHATOV Chorvátsko/Croatia 2. cena/2nd Prize Valeri TARASENKO Rusko/Russia 3. cena/3rd Prize Jozef STORINSKÝ Slovensko/Slovakia Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Fero MRÁZ Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galérie Prešov/Prešov Beer Gallery Prize: Henryk CEBULA Poľsko/Poland Cena Českej únie karikaturistov/Czech Union of Cartoonists Prize Jiří HIRŠL Česká republika/CzechRepublic Čestné uznanie časopisu Bumerang/Honourable Mention of the Bumerang Magazine Emil Šourek Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Ali Hakan ALAN Turecko/Turkey Čestné uznanie/Honorary Mention Alvydas AMBRASAS Švédsko/Sweden Čestné uznanie/Honorary Mention Doru AXINTE Rumunsko/Romania Čestné uznanie/Honorary Mention Toso BORKOVIC Srbsko/Serbia Čestné uznanie/Honorary Mention Darko DRLJEVIC Čierna Hora/Montenegro Čestné uznanie/Honorary Mention Mirsaid GAZIYEV Uzbekistan Čestné uznanie/Honorary Mention Konstantin KAZANCHEV Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Jitet KUSTANA Indonézia/Indonesia Čestné uznanie/Honorary Mention Luis Eduardo LEON Kolumbia/Colombia Čestné uznanie/Honorary Mention Peter NIEUWENDIJK Holandsko/ Netherlands Čestné uznanie/Honorary Mention Shen Hong Li Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Ekaterina VOROBEVA Rusko/Russia

K 24. ročníku medzinárodnej súťaže Zlatý súdok bola poskytnutá Mestom Prešov dotácia z oblasti kultúry na rok 2018 v hodnote 1 312€.

Prešov logo