Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2014

VÝSLEDKY 20. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2014“
Results of the 20nd International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2014“

Porota súťaže na svojom zasadnutí dňa 10. marca 2014 v Šarišskej galérii v Prešove v zložení/ the meeting of the competition Jury on March 10th at the ŠARIŠ Gallery in Prešov, consisting of:

Rasťo VISOKAI, karikaturista - predseda poroty/cartoonist - the jury chairman

Oleg ŠUK, architekt a karikaturista/ architect and cartoonist

Peter SEDLÁK, grafik a karikaturista/graphic designer and cartoonist

Bria KATALOVÁ, zástupca Šarišskej galérie/ ŠARIŠ Gallery representative

Tadeusz BLONSKI, výtvarník a pedagóg/artist and educator

Fedor VICO, karikaturista a konateľ súťaže/cartoonist and Competition Officer

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Krzysztof GRZONDZIEL Poľsko/Poland 1. cena, cena Bulharského kultúrneho strediska/1st Prize, Bulgarian Cultural Institute Prize Sasha DIMITRIJEVIC Srbsko/Serbia 2. cena, cena Českej únie karikaturistov/2nd Prize, Czech Union of Cartoonist Prize Trayko POPOV Bulharsko/Bulgaria 3. cena, cena Galérie Andrej Smolák/3rd Prize, Andrej Smolák Gallery Prize Břetislav KOVAŘÍK Česká republika/Czech republic Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Jozef GRUŠPIER Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galéria/Prize of Beer Gallery in Prešov Henryk CEBULA Poľsko/Poland Zvláštne uznanie pre Mesto Prešov Radek STESKA Česká republika/Czech Republic Zvláštne uznanie pre Pivovar Šariš Malgorzata TABAKA Poľsko/Poland Zvláštne uznanie pre Pivovar Šariš Jacek FRACKIEWICZ Poľsko/Poland Zvláštne uznanie pre Pivovar Šariš Makmudjon ESHONKULOV Uzbekistan Zvláštne uznanie pre Pivovar Šariš Roman KUBEC Česká republika/Czech Republic Zvláštne uznanie pre Pivovar Šariš Mileta MILORADOVIĆ Srbsko/Serbia Čestné uznanie/Honorary Mention Valentin GEORGIEV Bulharsko/Bulgaria Čestné uznanie/Honorary Mention Nicolae LENGHER Rumunsko/Romania Čestné uznanie/Honorary Mention Markus GROLIK Nemecko/Germany Čestné uznanie/Honorary Mention Miroslav BARVIRČÁK Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Tarmo TUULE & Piia MAISTE Estónsko/Estonia Čestné uznanie/Honorary Mention Oleksy KUSTOVSKY Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Sergey TUNIN Rusko/Russia Čestné uznanie/Honorary Mention Valentin DRUZHININ Rusko/Russia Čestné uznanie/Honorary Mention Wang Song Yi – 7 ročný Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Gai Guibao Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Luis Fernando HINCAPIE ECHEVERRI Kolumbia/Columbia Čestné uznanie/Honorary Mention Steffen JAHSNOWSKI-HERSCHEL Nemecko/Germany Čestné uznanie/Honorary Mention Pol LEURS Luxembursko/Luxembourg