Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2020

VÝSLEDKY 26. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2020“
Results of the 26 International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2020“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 2. 3. 2020 v zložení:
At its session in the Šariš Gallery in Prešov on 2. 3. 2020, the Jury of the competition, consisting of:

Peter KOCÁK,predseda poroty/Jury Chairman

Patrícia ZICHOVÁ

Edita VOLOŠČUKOVÁ

Alžbeta MALÍKOVÁ

Fedor VICO

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Alexander SHMIDT Rusko/Russia 1. cena/1st Prize Janek JANOWSKI Poľsko/Poland 2. cena/2nd Prize Slawomir MAKAL Poľsko/Poland 3. cena/3rd Prize Sergey SEMENDYAEV Ukrajina/Ukraine Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Andrej MIŠANEK Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galérie Prešov/Prešov Beer Gallery Prize: Augoustinos KISSAMITAKIS Grécko/Greece Cena Českej únie karikaturistov/Czech Union of Cartoonists Prize Jiří SLÍVA Česká republika/CzechRepublic Čestné uznanie časopisu Bumerang/Honourable Mention of the Bumerang Magazine Fero MRÁZ Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Alosio ANDRADE Brazília/Brazil Čestné uznanie/Honorary Mention Alireza Karini MOGHADDAM Irán/Iran Čestné uznanie/Honorary Mention Doru AXINTE Rumunsko/Romania Čestné uznanie/Honorary Mention Luis Fernando HUNCAPIÉ ECHEVERI Kolumbia/Columbia Čestné uznanie/Honorary Mention Cai Weidong Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Yang Xiang Yu Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Liang Weichi Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Miroslav BARVIRČÁK Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Konstantin CHAKHIROV Rusko/Russia Čestné uznanie/Honorary Mention Julio Angel CARIÓN CUEVA Peru

K 26. ročníku medzinárodnej súťaže kresleného humoru Zlatý súdok 2020 bola poskytnutá Mestom Prešov dotácia z oblasti kultúry na rok 2020 v hodnote 868€.

Prešov logo