Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2015

VÝSLEDKY 21. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2015“
Results of the 21nd International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2015“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 10.3.2015 v zložení/ At it´s session in the Šariš Gallery in Prešov on 10.3.2015, the Jury of the competition, consisting of:

Mgr. Janette Langová, poslankyňa MZ Prešov a predseda poroty/Councillor of the Prešov City Council and Jury Chairman

Dušan Pončák, akademický sochár/Academic Sculptor

Rasťo Visokai, karikaturista/Cartoonist

Ľubica Kotalová, Šarišská galéria v Prešove/Šariš Gallery in Prešov

Fedor Vico, karikaturista, zástupca Pivnej galérie a konateľ súťaže/Cartoonist, Representative of the Beer Gallery and Competition Officer

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Gabriel Rusu Rumunsko/Romania 1. cena/1st Prize Henryk Cebula Poľsko/Poland 2. cena/2nd Prize Roman Kubec Česká republika/Czech Republic 3. cena/3rd Prize Sergey Semendyaev Ukrajina/Ukraine Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Bobo Pernecký Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galéria/Prize of Beer Gallery in Prešov Slawomir Makal Poľsko/Poland Cena Českej únie karikaturistov/Czech Union of Cartoonists Prize Radek Steska Česká republika/Czech Republic Cena Bulharského kultúrneho inštitútu/Bulgarian Cultural Institute Prize Valentín Georgiev Bulharsko/Bulgaria Čestné uznanie/Honorary Mention Peter Kvanka a Milan Mihaľko, Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Pei Dong Iou, Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Nikolaj Kapusta, Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Zhao Yun Sheng, Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Stephen Mumberson, Anglicko/England Čestné uznanie/Honorary Mention Cornel-Martin Chiorean, Rumunsko/Romania Čestné uznanie/Honorary Mention Olexy Kustovsky, Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Jordan Pop-Iliev, Macenónsko/Macedonia Čestné uznanie/Honorary Mention Alexander Zudin, Rusko/Russia Čestné uznanie/Honorary Mention Jan Pillvein, Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Vjekoslav Bojat, Čierna Hora/Montenegro Čestné uznanie/Honorary Mention Severin Šikanja, Srbsko/Serbia Čestné uznanie/Honorary Mention Roberto C. Rodriguez, Kuba/Cuba Čestné uznanie/Honorary Mention Konstantin Kazanchev, Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Vitaly Bondar, Bielorusko/Belarus