Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2013

VÝSLEDKY 19. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2013“
Results of the 19th International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2013“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 4.3.2013 v zložení:
At its session in the Šariš Gallery in the Prešov on 4.3.2013, the Jury of the competition, consisting of:

Dušan Pončák , akademický sochár a predseda poroty/Academic sculptor and Jury Chairman

Miroslav Vico , redaktor a spoluzakladateľ súťaže/Editor and Co-Founder of the Competition

Margita Rešovská , Šarišská galéria v Prešove/Šariš Gallery Prešov

Henryk Cebula , karikaturista, Poľsko/Cartoonist, Poland

Fedor Vico , zástupca Pivnej galérie a konateľ súťaže/Representative of the Beer Gallery and Competition Officer

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Oleksy KUSTOVSKY Ukrajina/Ukraine 1. cena/1st Prize Krzysztof GRZONDZIEL Poľsko/Poland 2. cena - cena Nadácie ART.EAST Snina/2nd Prize - ART.EAST Snina Prize Stephanie SERGEANT Francúzsko/France 3. cena - cena Bulharského kultúrneho inštitútu/3rd Prize - Bulgarian Cultural Institute Prize Ivailo TSVETKOV Bulharsko/Bulgaria Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Pivovaru Šariš/Šariš Brewery Prize Luka LAGATOR Čierna Hora/Montenegro Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Marek CINA Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galéria/Prize of Beer Gallery in Prešov Andrej MIŠANEK Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Radoslav REPISKÝ Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Jana MAŤÁTKOVÁ ČR/CzechRepublic Čestné uznanie/Honorary Mention Emil ŠOUREK ČR/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Iva VALOCKÁ ČR/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Nikolay SVIRIDENKO Uzbekistan Čestné uznanie/Honorary Mention Jaroslaw WOJTASINSKI Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Slawomir LUCZYNSKI Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Michal GRACZYK Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Miloš PANIĆ Chorvátsko/Croatia Čestné uznanie/Honorary Mention Jozef STORINSKÝ Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Leszek HERMANOWICZ Australia Čestné uznanie/Honorary Mention Igor SMIRNOV Rusko/Russia Čestné uznanie/Honorary Mention Run Tang Li Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Zhao Yun Sheng Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Skupina detí umeleckej školy z Pekingu/ for the group of children of the art school in Beijing Čína/China