Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2023

VÝSLEDKY 28. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2023“
Results of the 28 International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2023“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 27. 2. 2023 v zložení:
At its session in the Šariš Gallery in Prešov on 27. 2. 2023, the Jury of the competition, consisting of:

Henryk Cebula,predseda poroty/Jury Chairman

Anna Simková

Jozef Jurčišin

Vladislav Grešlík

Ľubica Kotalová

Fedor Vico

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Ľubomír JUHÁS Slovensko/Slovakia 1. cena/1st Prize Konstantin KAZANCHEV Ukrajina/Ukraine 2. cena/2nd Prize Vratislav MATOUŠEK Slovensko/Slovakia 3. cena/3rd Prize Grzegorz WACH Poľsko/Poland Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Magdaléna ČERVEŇANSKÁ Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galérie Prešov/Prešov Beer Gallery Prize: Anna GAJOVÁ Slovensko/Slovakia Cena Českej únie karikaturistov/Czech Union of Cartoonists Prize Radovan BOGDANOWICZ Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie časopisu Bumerang/Honourable Mention of the Bumerang Magazine Liu Qiu LIAN Čína/China Cena Slovenského syndikátu novinárov/Honourable Mention of the Slovak Syndicate of Journalists Mojmir MIHATOV Chorvátsko/Croatia Čestné uznanie/Honorary Mention Nikola LISTEŠ Chorvátsko/Croatia Čestné uznanie/Honorary Mention Janek JANOWSKI Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Alexander DUBOVSKY Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention DARSONO Indonézia/Indonesia Čestné uznanie/Honorary Mention Radek STESKA Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Miroslav BARVIRĆÁK Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Roberto Castillo RODRIGUEZ Kuba/Cuba Čestné uznanie/Honorary Mention Vladimir SOLDATOV Rusko/Russia Čestné uznanie/Honorary Mention Sergey SEMENDYAEV Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Wei li Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Zhao yun sheng Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Fero MRÁZ Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Fernando PICA Kolumbia/Columbia Čestné uznanie/Honorary Mention Bartolomiej BELNIAK Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Evžen DAVID Česká republika/Czech Republic Čestné uznanie/Honorary Mention Dariusz DABROWSKI Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Qi JINGYAN Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Mileta MILORADOVIĆ Srbsko/Serbia Čestné uznanie/Honorary Mention Eda UZUNOGLU Turecko/Trukey Čestné uznanie/Honorary Mention Sarkis PACACI Francúzsko/France Čestné uznanie/Honorary Mention Wei LI Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Resad SULTANOVIČ Bosna-Hercegovina/Bosnia and Herzegovina Čestné uznanie/Honorary Mention DARSONO Indonézia/Indonesia Čestné uznanie/Honorary Mention Žiaci Základnej umeleckej školy v Prešove a Bardejove Slovensko/Slovakia

K 29. ročníku medzinárodnej súťaže kresleného humoru Zlatý súdok 2023 bola poskytnutá Mestom Prešov dotácia z oblasti kultúry na rok 2023 v hodnote 1868 €.

Prešov logo