Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Zlatý súdok 2021

VÝSLEDKY 27. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE KRESLENÉHO HUMORU NA TÉMU PIVO „ZLATÝ SÚDOK 2021“
Results of the 27 International Cartoon Competition on the Topic of Beer „The Golden Keg 2021“

Porota súťaže na svojom zasadnutí v Šarišskej galérii v Prešove dňa 1. 3. 2021 v zložení:
At its session in the Šariš Gallery in Prešov on 1. 3. 2021, the Jury of the competition, consisting of:

Astrid DERFIŇÁKOVÁ,predseda poroty/Jury Chairman

Anna SIMKOVÁ

Edita VOLOŠČUKOVÁ

Fedor VICO

v súlade s propozíciami súťaže dospela k tomuto rozhodnutiu/ in line with the rules of the competition, the Jury came to the following decision:

Veľká cena (Grand Prix) Fero MRÁZ Slovensko/Slovakia 1. cena/1st Prize Sun Chen Čína/China 2. cena/2nd Prize Muhittin KOROGLU Turecko/Turkey 3. cena/3rd Prize Pavel TAUSSIG Nemecko/Germany Zvláštne ceny/Special Prize: Cena Igora Ševčíka/Igor Ševčík’s Prize Vladimír SEMAN Slovensko/Slovakia Cena Pivnej galérie Prešov/Prešov Beer Gallery Prize: Alexander SERGEEV Rusko/Russia Cena Českej únie karikaturistov/Czech Union of Cartoonists Prize Laco TORMA Slovensko/Slovakia Čestné uznanie časopisu Bumerang/Honourable Mention of the Bumerang Magazine Hule HANUŠIĆ Rakúsko/Austria Čestné uznanie/Honorary Mention Cai Weidong Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Konstantin KAZANCHEV Ukrajina/Ukraine Čestné uznanie/Honorary Mention Ahmet AYKANAT Turecko/Turkey Čestné uznanie/Honorary Mention Angel TCHERNAYEV Bulharsko/Bulgaria Čestné uznanie/Honorary Mention Vlado MEŠÁR Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Slawomir MAKAL Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Ľubomír JUHÁS Slovensko/Slovakia Čestné uznanie/Honorary Mention Zhao yunsheng Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Janek JANOWSKI Poľsko/Poland Čestné uznanie/Honorary Mention Lec DESCHEMAEKER Belgicko/Belgium Čestné uznanie/Honorary Mention Mojmir MIHATOV Chorvátsko/Croatia Čestné uznanie/Honorary Mention Weichi Liang Čína/China Čestné uznanie/Honorary Mention Hamza AKIN Turecko/Turkey Čestné uznanie/Honorary Mention Roberto Castillo RODRIGUEZ Kuba/Cuba Čestné uznanie/Honorary Mention DARSONO Indonézia/Indonesia Čestné uznanie/Honorary Mention Rastko LULIĆ Srbsko/Serbia Čestné uznanie/Honorary Mention Vishal V SHENOY India

K 27. ročníku medzinárodnej súťaže kresleného humoru Zlatý súdok 2020 bola poskytnutá Mestom Prešov dotácia z oblasti kultúry na rok 2021 v hodnote 2548 €.

Prešov logo